khối phường

Đảng bộ phường Vĩnh Phúc tổ chức Hộ nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 00:00

Sáng ngày 10/01 Đảng ủy Phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đại diện các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể của phường, các đồng chí bí thư chi bộ và gần 250 đại biểu.

Hiện nay Đảng bộ phường Vĩnh Phuc có 25 chi bộ với 1.385 đảng viên, trong đó: có 1.307 đảng viên hưu trí chiếm tỷ lệ 94,3%, đảng viên miễn công tác và sinh hoạt 294 đồng chí, tỷ lệ 21,2 %. Đảng viên sinh hoạt theo quy định 76/TW là 1.850 đồng chí. Trong năm đã kết nạp được 09 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 12 đồng chí. Đề nghị cấp trên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 143 đồng chí có đủ từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng.

Năm 2014, Đảng ủy Phường đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 112% kế hoạch; xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 300% kế hoạch. UBND phường, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT chào mừng các ngày lễ lớn, tạo nên không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, Đảng bộ phường Vĩnh phúc đã trao giấy khen cho 4 tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 20 chi bộ trong sạch vững mạnh và 138 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.