khối phường

Phường Cống Vị tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.
Ngày đăng 15/01/2015 | 00:00

Sáng ngày 10/01/2015 Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường Cống Vị tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận Ba Đình, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND- UBMTTQ phường, các đ/c trưởng phó các ngành, đoàn thể; các đ/c Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND, trưởng Ban công tác mặt trận, các đ/c tổ trưởng, tổ phó dân phố, trung đội trưởng, khu đội trưởng, tổ trưởng tổ bảo vệ, đại diện BQL di tích các đình, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, các đơn vị hiệp quản, cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 của phường Cống Vị.

Năm 2014, Đảng ủy, UBND Phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thc hin hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thu ngân sách đạt cao 133,9%. An ninh chính tr được giữ vững, trật tự an toàn xã hi có chuyển biến tích cực, không xy ra trng án. Công tác quc phòng quân s địa phương được quan tâm thc hin có hiu qu. Hoàn thành tt vic trin khai bu c T trưởng, t phó dân ph theo quy định. T chc tt các hot động k nim các ngày Tết và ngày lễ lớn; Các hot động VHVN-TDTT, công tác chính sách, các vn đề an sinh xã hi được quan tâm duy trì và thc hin tt. Công tác chăm sóc sc khe nhân dân, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chng dch bnh trên người và gia súc, gia cm, phòng chng t nn xã hi được duy trì. Công tác GPMB, ĐTXD các d án, qun lý trt t đô th, đất đai, TTXD tiếp tc được quan tâm ch đạo và thc hin đảm bảo kịp tiến độ, đạt yêu cầu. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung của "Năm trật tự văn minh đô thị".

Tại hội nghị, đại diện các đoàn thể, các ban công tác mặt trận, các tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2015.

Nhân dip này, UBND phường Cống Vị và trao thưởng cho 9 tập thể xuất sắc, 32 tập thể tốt, 83 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua & 5 tập thể, 9 cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 của phường Cống Vị.