khối phường

Đảng bộ phường Quán Thánh tọa đàm “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 04/09/2009 | 00:00

Vừa qua, Đảng bộ phường Quán Thánh tổ chức Hội nghị giao lưu toạ đàm“ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời sơ kết đánh giá việc triển khai 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vừa qua, Đảng bộ phường Quán Thánh tổ chức Hội nghị giao lưu toạ đàm" Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời sơ kết đánh giá việc triển khai 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hội nghị đã khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều việc làm tốt, phong trào hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các phong trào thi đua tại phường, đặc biệt là phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Nhiều gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá tiếp tục giữ vững được danh hiệu nhiều năm liền. Đến nay, trong toàn phường 100% các tổ dân phố đều đã xây dựng qui ước và triển khai thực hiện, hàng năm có sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm để triển khai những năm tiếp theo.

Sau buổi toạ đàm, thảo luận ban tuyên giáo Đảng uỷ đã biên tập thành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường, biểu dương những gương người tốt, việc tốt nhằm tiếp tục nhân rộng điển hình hình tiên tiến, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Phường Quán Thánh