khối phường

Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Ngày đăng 24/09/2016 | 17:13

Ðể chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ngày 19/9, UBND phường Phúc Xá tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

 

Tại hội nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn phường đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong 9 tháng năm 2016. Ngay từ đầu năm UBND phường đã thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai nhất là các địa bàn xung yếu xung quanh khu vực bờ vở Sông Hồng, địa bàn dân cư số 1, số 2 và số 5. Đồng thời, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai, Chương trình hành động và Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường thông thông qua các hình thức phát thanh, tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, hội nghị quán triệt nhiệm vụ; Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCĐ Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn; quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời; chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; kịp thời khắc phục sự cố và di dời dân đến khu vực an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng– Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các lực lượng chuyên môn, cấp ủy các địa bàn dân cư bám sát phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ của công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đối phó với thiên tai; tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia giải quyết, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

                                    Phạm Thị Nết – CB VHTT