khối phường

Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế
Ngày đăng 28/09/2016 | 18:03

Sáng 26/9, Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức hội nghị thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến hơn 400 cán bộ chủ chốt, đảng viên, BCH các đoàn thể chính trị - xã hội của phường.

 

Tại hội nghị, đ/c Đoàn Tư Hoan - Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã báo cáo những nội dung cơ bản, những diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước. Đồng thời, thông tin quan điểm đường lối đối ngoại, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta.

Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên, hội viên nắm được những thông tin sát thực từ đó định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tin tưởng và đồng thuận với quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng. Mặt khác, để tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, kích động, phá hoại của kẻ thù, không hoang mang, dao động, không để kẻ địch lôi kéo, lợi dụng gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nguyễn Thị Vượng – PBT Đảng ủy