khối phường

Phường Giảng Võ: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 19/10/2016 | 18:06

Ngày 13/10, UBND phường Giảng Võ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và giao ban tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố quý III/2016.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban ngành, Bí thư  chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư và  tổ trưởng, tổ phó 33 tổ dân phố.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, phường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Thu dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 82% kế hoạch năm; thuế thu nhập cá nhân đạt 95%; giới thiệu việc làm đạt 101%; số hộ thoát nghèo 125%; số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 240%; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100% kế hoạch...

 

Hội nghị đã nghe các đại biểu phản ánh những vấn đề phát sinh ở các tổ dân phố, các địa bàn dân cư và đề xuất các biện pháp xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND phường.

                                                                         

Ban Văn hóa Thông tin phường