khối phường

Phúc Xá triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016
Ngày đăng 22/10/2016 | 14:01

Nhằm mục đích xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020, ngày 07/10, UBND phường Phúc Xá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

 

Nội dung trọng tâm của hội nghị là tập huấn, hướng dẫn quy trình, phương pháp điều tra, thu thập, bổ sung thông tin về các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường cho các ông, bà tổ trưởng, tổ phó 26 tổ dân phố, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên liên quan để thực hiện điều tra, rà soát đảm bảo đúng quy định.

Đối tượng điều tra là các hộ gia đình đang sinh sống, ăn ở thực tế từ 6 tháng trở lên và có hộ khẩu thường trú (hoặc diện KT2) trên địa bàn phường. Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 10/10/2016 đến ngày 21/10/2016; kết thúc quy trình tổng hợp, thống kê báo cáo quận trước ngày 30/10/2016.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công tác điều tra, rà soát, UBND phường đã chỉ đạo tăng cường công tác phát thanh, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; quán triệt các cấp ủy chi bộ địa bàn dân cư. Đồng thời, đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội cùng phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên diện rộng tới hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai rà soát.

                                      Phạm Thị Nết – CB VHTT