khối phường

Ngọc Hà: Tổ chức hội nghị tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh
Ngày đăng 22/10/2016 | 14:03

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ phường phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận tổ chức tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn phường năm 2016.

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Tố Tâm - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận đã phản ánh về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các giải pháp đột phá can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thừa nam, thiếu nữ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống gia đình; nạn buôn bán phụ nữ, bất bình đẳng nam, nữ trong xã hội…

Thông qua hội nghị giúp người dân hiểu biết hơn về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ đó thực hiện các biện pháp nhằm cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ban VHTT phường