khối phường

Phường Phúc Xá: Xét duyệt hồ sơ các đối tượng hưởng chế độ chính sách
Ngày đăng 30/10/2016 | 10:05

Ngày 28/10, UBND phường Phúc Xá tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo rà soát, thống kê, phường Phúc Xá có tổng số 151 đối tượng trong diện được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62. Trong đó, có 131 đối tượng đã được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần với số tiền 526.800.000đ. Tại cuộc họp, Hội đồng chính sách 62 của phường đã xét duyệt và thông qua 20 hồ sơ còn lại đề nghị cấp trên thụ lý giải quyết.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường Phúc Xá đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình, không để xảy ra trường hợp sai sót.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết chế độ, chính sách cho người có công ở địa phương, đồng thời là tiền đề quan trọng để phường triển khai thực hiện tốt Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn phường.

 

Phạm Thị Nết – CB VHTT