khối phường

Đảng bộ phường Đội Cấn tổ chức thông tin thời sự quý 4/2016
Ngày đăng 06/12/2016 | 09:42

Sáng 03/12, Đảng ủy phường Đội Cấn đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý 4/2016 đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Đại tá Đoàn Tử Hoan – Báo cáo viên của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin các vấn đề quan trọng,

các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và khu vực; đồng thời, thông tin về công tác ngoại giao của Đảng – Nhà nước, công tác bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, biển đảo...

Thông qua hội nghị nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời để cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của phường trong.

Hải Yến