khối phường

Phường Giảng Võ: Tổng kết công tác quản lý và bảo vệ di tích
Ngày đăng 13/12/2016 | 10:09

Ngày 10/12, UBND phường Giảng Võ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý và bảo vệ di tích Lịch sử - Văn hóa đình Giảng Võ nhiệm kỳ VIII (2014 - 2016).

Tham dự có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận và đại diện nhân dân các địa bàn dân cư.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Quản lý di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức các lễ hội trang trọng, đậm màu sắc dân tộc, không có hiện tượng mê tín dị đoan; tu bổ tôn tạo nhiều hạng mục công trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Báo cáo tổng kết công tác quản lý và bảo vệ di tích Lịch sử - Văn hóa đình Giảng Võ nhiệm kỳ VIII và những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ IX; báo cáo công tác thu chi tài chính nhiệm kỳ VIII; công bố quyết định của UBND phường về nhân sự Ban Quản lý di tích nhiệm kỳ IX. .

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng 1 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác quản lý và bảo vệ di tích.

                                                                         Ban Văn hóa Thông tin phường