khối phường

Chi bộ 5 – Đảng bộ phường Đội Cấn tổ chức lễ kết nạp đảng viên
Ngày đăng 08/07/2014 | 00:00

Tối 04/7/2014, chi bộ 5 – Đảng bộ phường Đội Cấn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Đào Huy Nam, sinh năm 1991, là Bí thư chi đoàn 5.

Tối 04/7/2014, chi bộ 5 – Đảng bộ phường Đội Cấn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Đào Huy Nam, sinh năm 1991, là Bí thư chi đoàn 5.

Tại lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Bí thư chi bộ 5 đã thay mặt chi bộ chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đào Huy Nam tiếp tục phấn đấu rèn luyện về mọi mặt. Đặc biệt, đồng chí Bí thư chi bộ nhấn mạnh và yêu cầu đồng chí Đào Huy Nam tích cực tham gia xây dựng phong trào tại địa bàn dân cư, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.