khối phường

Sinh hoạt chi bộ mới thực hiện theo Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 08/07/2014 | 00:00

Thực hiện theo Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “kiện toàn sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố ở xã phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội,

Thực hiện theo Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về việc "kiện toàn sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố ở xã phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội,

Sau khi tiến hành sáp nhập phường Điện Biên có 11 chi bộ và 20 tổ dân phố. Trong đó, có Chi bộ 10 có 166 đảng viên. Chi bộ 10 được sát nhập bởi 4 chi bộ cũ (9A, 9B, 9C, 9D).

Tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên với chi bộ mới, đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên, Bí thư Đảng ủy phường đã động viên và giao nhiệm vụ cho cấp ủy chi bộ 10 phải nhanh chóng ổn định tổ chức; các đồng chí đảng viên phải đoàn kết, gương mẫu chấp hành Nghị quyết của chi bộ để xây dựng chi bộ vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của phường trong thời gian tới.