khối phường

Phường Nguyễn Trung Trực bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố theo Đề án 06
Ngày đăng 08/07/2014 | 00:00

Ngày 6/7/2014, tại 07 điểm bầu cử trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực đã tổ chức khai mạc bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

Ngày 6/7/2014, tại 07 điểm bầu cử trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực đã tổ chức khai mạc bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

Đến dự các điểm bầu cử có đồng chí Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND Quận Ba Đình, đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Quận ủy, các đồng chítrong Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của Thành ủy.

Trước đó, thực hiện Đề án số 06- ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố, phường Nguyễn Trung Trực từ 37 tổ sáp nhập còn 17 tổ dân phố.

Kết quả kiểm phiếu, số phiếu tập trung, tỷ lệ phiếu bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố cao từ 78.15% đến 99.3%.

Các hình ảnh tại các điểm bầu cử: