khối phường

Phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7
Ngày đăng 08/07/2014 | 00:00

Chiều 04/7, UBND - Ban Dân số KHHGĐ phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số KHHGĐ 6 tháng đầu năm và mít tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Chiều 04/7, UBND - Ban Dân số KHHGĐ phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số KHHGĐ 6 tháng đầu năm và mít tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Ba Đình, Đ/c Nguyễn Hoàng Liên - Chủ tịch UBND phường; các đ/c trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường; trưởng, phó ban vận động xây dựng đời sống văn hóa 8 khu dân cư; các cộng tác viên dân số, cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên đã tham dự

Trong 6 tháng đầu năm, phường Vĩnh phúc đã làm tốt công tác Dân số - KHHGD: tỷ suất sinh giao giảm 0,05 % so với kết quả thực hiện năm 2013; tỷ lệ sinh con thứ 3 giao giảm 0,04% so với kết quả thực hiện năm 2013. Công tác dân số - chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong 6 tháng đã đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Liên - Chủ tịch UBND phường đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014: cần tập trung tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về kiến thức, pháp luật DS – KHHGĐ; nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ, kịp thời biểu dương khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện công tác DS – KHHGĐ./.