khối phường

Đảng bộ phường Ngọc Hà tổ chức học tập, quán triệt Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00

Ngày 12/7/2014 tại hội trường tầng 2 trường THCS Ba Đình, Đảng bộ phường Ngọc Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 12/7/2014 tại hội trường tầng 2 trường THCS Ba Đình, Đảng bộ phường Ngọc Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự hội nghị có hơn 400 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Quán Phú, chuyên viên cao cấp thuộc Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương đã truyền đạt và giới thiệu những điểm mới của Hiến pháp. Hiến pháp thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên đã hiểu rõ những điểm mới của Hiến pháp, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.