khối phường

Phường Nguyễn Trung Trực: Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề
Ngày đăng 24/04/2017 | 16:42

Ngày 22/04, HĐND Phường Nguyễn Trung Trực tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” với sự có mặt của 138 cử tri.

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của cử tri tập trung các vấn đề đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp thu các ý kiến cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND phường đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục kê khai, đăng ký lần đầu việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dương Thị Thu Huyền – Cán bộ VHTT