khối phường

Phường Ngọc Hà tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo 2017
Ngày đăng 09/05/2017 | 19:16

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Ngày hội hiến máu nhân đạo” năm 2017, ngày 07/5, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Ngọc Hà phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của của 250 cán bộ, tình nguyện viên, nhân dân với 210 đơn vị máu thu được, đạt 131% chỉ tiêu được giao. Đây là hoạt nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người; đồng thời, động viên khuyến khích mọi người tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban VHTT phường