khối phường

Phúc Xá tổ chức đợt cao điểm bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép
Ngày đăng 30/05/2017 | 14:55

Ngày 28/5, UBND phường Phúc Xá đã tổ chức đợt cao điểm bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn toàn phường. Lực lượng tham gia gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban, các đoàn viên, hội viên thuộc các Đoàn thể chính trị - xã hội; lực lượng công an, tự quản và cán bộ cơ sở của 9 địa bàn dân cư.

Kết thúc buổi ra quân, các lực lượng đã tổ chức bóc xóa được 115m 2 quảng cáo rao vặt trái phép trên các tuyến phố Tân Ấp, Phúc Xá, An Xá, Nghĩa Dũng và đường Hồng Hà. Tại 9 địa bàn dân cư, các tổ dân phố đã tổ chức bóc xóa được gần 90m 2 quảng cáo rao vặt trái phép trên tường nhà, bốt điện, thân cây và tháo dỡ một số  sản phẩm quảng cáo, băng zôn, áp phích, tờ rơi được treo lắp ở cột điện, tường rào.

Để hưởng ứng đợt cao điểm ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt của phường, trước đó, ngày 27/5, các địa bàn dân cư và 26 tổ dân phố cũng đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường (thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, vệ sinh môi trường) tại địa bàn.

Đợt ra quân, góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật quảng cáo và các quy định của nhà nước về quảng cáo rao vặt cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường.

                                                Phạm Thị Nết