khối phường

Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Ngọc Hà khóa IX
Ngày đăng 16/06/2017 | 12:00

Ngày 14/6, HĐND phường Ngọc Hà khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, trưởng các đoàn thể, Bí thư Chi bộ, trưởng ban CTMT địa bàn dân cư và 27 đại biểu HĐND phường khóa IX.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết toán ngân sách năm 2016; công tác xây dựng chính quyền; kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng công tác 6 tháng cuối năm 2017. 

Tại kỳ họp, đã có 14 ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Tất cả các ý kiến đã được lãnh đạo phường trả lời và làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quế Anh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả mà HĐND, UBND phường đã đạt được 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Ban hành quy chế hoạt động của HĐND, UBND phường; rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu ngân sách; tập trung quan tâm các vấn đề quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường…

Trên cơ sở báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận các vấn đề và quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Thu Bằng- VHTT phường