khối phường

Thành Công: Tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 16/06/2017 | 12:04

Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy phường Thành Công năm 2017, ngày 08/6, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2017.

Dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng Ban công tác mặt trận; tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố và gần 200 đảng viên.

Tại hội nghị GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phổ biến một số nội dung quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy phường tích cực triển khai, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy