khối phường

Phường Ngọc Hà thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ
Ngày đăng 27/07/2017 | 00:08

Năm 2017, xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm đầu thực hiện N ghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 tới toàn bộ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể của phường, các cấp ủy chi bộ trực thuộc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu KT-XH và QP-ANQP được giao. Thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, nhân viên; quy tắc ứng xử nơi công cộng theo kế hoạch của quận và phường; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì chặt chẽ mối quan hệ và xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND với MTTQ. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, thực hiện quyền giám sát, tham gia quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền ở địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng việc thu ngân sách, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường, ngay từ đầu năm phường đã triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân về nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với việc đóng thuế cho nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế hoàn tất công tác đối chiếu sổ hộ, tăng cường rà soát phát triển hộ mới, duy trì giao ban thường xuyên với Hội đồng tư vấn thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Nên 6 tháng đầu 2017, chỉ tiêu thu ngân sách là 1.799.000.000đ (trong đó 1 số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành).

Phối hợp với MTTQ phường tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2017. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động thu 5 loại quỹ được gần 500 triệu đồng.

Phường đã chú trọng đến phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc... đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 đã bắt giữ và xử lý 3 vụ án về ma túy, đưa 2 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện và 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc đạt 200% chỉ tiêu được giao.

Duy trì hoạt động của tổ công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp mới phát sinh xây dựng để phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý ngay từ ban đầu; các công trình vi phạm trật tự xây dựng đều được lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%; đã kiểm tra, ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng để vật liệu không đúng nơi quy định, tổng số tiền 25.750.000 đồng.

Hưởng ứng các phong  trào  thi  đua, Đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị”, “Xây dựng tuyến phố xanh sạch đẹp”, vệ sinh môi trường, “ N ămkỷ cương hành chính”....

Đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27//7, phường đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa ngày TBLS và phát động phong trào thi đua hưởng ứng ngày TBLS, bằng những việc làm cụ thể giúp đỡ các thương bệnh binh và gia đình chính sách còn khó khăn. Đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” cho đoàn cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ của phường đi thăm Thành cổ Quảng Trị, viếng Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, thả Hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn.... Tại đây, đoàn đã được gặp những nhân chứng lịch sử, thăm Bảo tàng lịch sử Thành Cổ và được giới thiệu về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện bi hùng thật xúc động, đã khắc sâu trong tâm trí mọi người những bài hát, vần thơ về tinh thần chiến đấu, sụ hi sinh, mất mát... trong chiến tranh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tất cả điều đó đã nhắc nhở chúng ta, phải làm gì để xứng đáng với các anh hùng, liệt sỹ, những con người đã dũng cảm hi sinh cả đời  mình vì Tổ quốc thân yêu.

Thực hiện phong trào“Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy, chính quyền đã phát động các ban ngành, đoàn thể, các địa bàn dân cư và toàn dân trong phường tích cực thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. UBND phường đã tổng kiểm tra, rà soát các thương, bệnh binh, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, các gia đình chính sách còn khó khăn trong phường... để có biện pháp giúp đỡ như: Sửa sang nhà cửa, tặng sổ tiết kiệm... Đề xuất với quận hỗ trợ sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng tổng số tiền là 175.000.000 đồng, (trong đó có 03 gia đình chính sách: 01 xây mới, 02 sửa chữa)... Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền phường Ngọc Hà, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các ban ngành, đoàn thể, và sự đồng thuận của nhân dân,  phường Ngọc Hà nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu KT-XH và bảo đảm QP-AN năm 2017. Trong đó, trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; tổ chức các hoạt động về nguồn “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, từ đó góp phần bù đắp và tạo cho họ thêm nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

 

 

Nguyễn Công Nhuần - Ban tuyên giáo Đảng ủy phường

 

Nguyễn Công Nhuần

  Ban tuyên giáo Đảng ủy phường