khối phường

Phường Giảng Võ: 14/14 chi bộ địa bàn dân cư tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 04/08/2017 | 13:51

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình, ngay từ tháng 5/2017, Đảng ủy phường Giảng Võ đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2017- 2020).

Trong 2 tháng từ tháng 5 đến tháng 7, 14/14 chi bộ địa bàn dân cư phường Giảng Võ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Tại các chi bộ, đại hội được tổ chức trong không khí dân chủ, xây dựng, thẳng thắn, chân thành, đúng với các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Các đảng viên thể hiện sự nhất trí cao với báo cáo trình đại hội. Các cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư của 14 chi bộ được bầu với số phiếu tập trung rất cao, tỷ lệ phiếu bầu trên 90%; 4/14 chi bộ có bí thư mới, nhiều đồng chí đảng viên mới nghỉ hưu được tín nhiệm tham gia cấp ủy lần đầu.

Thành công của đại hội đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

                                                      

          Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường