khối phường

Phường Thành Công tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 25/08/2017 | 14:57

Ngày 19/8, Chi bộ cơ quan phường Thành Công tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã kết nạp 04 đảng viên mới.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020 với 5 nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể:

1. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ.

2. Phấn đấu Chi bộ cơ quan phường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 đến 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

3. Làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.

4. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng được giao hàng năm ở mức cao nhất.

5. Tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong bộ máy quản lý nhà nước và nhân dân trong phường.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ và bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ cơ quan phường nhiệm kỳ 2017- 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Toản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ cơ quan phường Thành Công, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy