khối phường

Nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày đăng 31/10/2017 | 11:01

Ngày 27/10, Hội LHPN quận tổ chức hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cho hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội trao đổi về thực trạng của người Việt Nam trong việc mua sắm và sử dụng hàng Việt Nam hiện nay; kỹ năng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong các cấp Hội như: Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động; tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước về Luật Bảo vệ Người tiêu dùng, Luật Sở hữu trí tuệ; tư vấn cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm, tạo sự chuyển biến và ý thức chấp hành pháp luật trong bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng; tuyên truyền vận động, giới thiệu và đưa sản phẩm Việt Nam bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ dần từng bước nâng cao thương hiệu; tham gia bình chọn các sản phẩm hàng Việt Nam tại địa chỉ website: binhchonhangviet.com.vn.

Thông qua hội nghị nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong thực hiện “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

                                                                                                   Hội LHPN quận