khối phường

Đại hội Công đoàn cơ quan phường Quán Thánh nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 06/11/2017 | 17:43

Với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và sự phát triển bền vững”, ngày 04/11, Công đoàn cơ quan phường Quán Thánh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá những hoạt động công đoàn trong trong nhiệm kỳ 2012-2017; đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn về những vấn đề có liên quan đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn khối hành chính sự nghiệp.

Các đại biểu cũng tham gia ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo trình tại Đại hội công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 01 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguyễn Thị Bảo Yến