khối phường

Phường Kim Mã: Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 12/11/2017 | 15:01

Ngày 06/11, UBND phường Kim Mã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ phường; trưởng các đoàn thể CCB, Phụ nữ, Đoàn TN, BCH Quân sự, Công an phường, các đồng Bí thư chi bộ và Tổ đội trưởng Dân quân, Cảnh sát khu vực ở 13 địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, Đ/c Bí thư Đảng ủy phường triển khai Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Hội đồng NVQS phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu Quận giao.

Theo Kế hoạch của UBND, công tác sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018 sẽ được phường triển khai đồng bộ, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ. Trước mắt, tập trung rà soát, nắm nguồn thông qua danh sách đối với từng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ ở tổ dân phố về chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa, các tiêu chuẩn miễn, tạm hoãn theo luật nghĩa vụ quân sự, bổ sung các trường hợp sót, nhầm lẫn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong đó công tác tuyển quân là nhiệm vụ quan trọng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật NVQS trong nhân dân và thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội; Thường xuyên nắm chắc tình hình của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tư tưởng không ổn định để kịp thời động viên, giáo dục để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

2. Hội đồng NVQS phường phải được củng cố kiện toàn đủ số lượng theo quy định; từng thành viên hội đồng phải nắm thật chắc Luật NVQS, các Nghị định, văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác tuyển quân, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, trong quá trình tuyển chọn phải chặt chẽ, thực sự công khai, dân chủ, công bằng và thực hiện tốt chế độ dân chủ ở cơ sở.

3. Hội đồng NVQS phường, phải chủ động chuẩn bị nguồn ngay từ đầu; phối hợp chặt chẽ với các tổ đội trưởng các địa bàn dân cư trong công tác đăng ký, quản lý, xét duyệt chính trị, thực hiện tuyển chọn chính xác, đúng luật, không bỏ sót thanh niên.

4. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS như trốn, chống khám sức khỏe NVQS, lệnh gọi nhập ngũ, xử lý kịp thời và thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, răn đe.

 

                                               Trần Hoàng Nguyên

                                            VHTT phường Kim Mã