khối phường

Giảng Võ: Tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày đăng 17/11/2017 | 09:17

Trong 02 ngày 11-12/11, UB.MTTQ phường Giảng Võ đã tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các liên địa bàn dân cư trong toàn phường.

Tham dự ngày hội có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Ban công tác mặt trận và hàng trăm đại diện hộ nhân dân.

Các đại biểu đã nghe Diễn văn kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Theo đó, năm 2017, toàn phường có : 87,88% hộ đạt GĐVH; 87,58% Tổ dân phố đạt Tổ dân phố Văn hóa.

Trong năm 2017, nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tham gia các cuộc vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt trên 208 triệu đồng, quỹ Vì trẻ em đạt 74,5 triệu đồng; quỹ Vì người nghèo 71,3 triệu đồng; quỹ Người cao tuổi 71,6 triệu đồng; quỹ Khuyến học đạt 96 triệu đồng…

Cũng tại hội nghị, có 43 hộ nghèo, hộ có khó khăn đột xuất được trợ cấp với mức kinh phí 1.000.0000 đồng/ hộ.

 

                                                                                 Ban Văn hóa Thông tin phường