khối phường

Phường Thành Công: Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017)
Ngày đăng 21/11/2017 | 16:21

Ngày 17/11, UBND - UB.MTTQ Phường Thành Công tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và tổng kết công tác mặt trận; tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017.

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Thị Lan Hương – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua phong trào đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Kết quả đạt được từ phong trào đã tạo mối quan hệ gắn kết giữa các địa bàn dân cư, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc; tạo môi trường văn minh, cảnh quan sạch đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Nhân dịp này, UBND phường đã biểu đương khen thưởng 15 tổ dân phố tiểu biểu, 14 gia đình tiểu biểu và 27 các nhân thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”năm 2017.

 

Ngọc An – Cán bộ VHTT