khối phường

HĐND phường Vĩnh Phúc tổ chức kỳ họp thứ năm khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 29/12/2017 | 18:41

Sáng 26/12, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ họp thứ năm khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách phường năm 2017, dự toán phân bổ thu chi ngân sách phường năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trong năm 2017; chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế- Xã hội. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND phường khóa III. Cũng trong kỳ họp, Ủy ban MTTQ phường báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa III; thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đại biểu HĐND phường đã phát biểu đánh giá những kết quả nổi bật của UBND phường triển khai thực hiện trong năm 2017. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND phường đã phản ánh trung thực những vấn đề còn tồn tại; đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp để UBND phường nghiên cứu, tổ chức thực hiện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018.

Kỳ họp đã xem xét và thông qua 03 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND phường khóa III.

Kỳ họp thứ năm HĐND phường Vĩnh Phúc khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Phường Vĩnh Phúc