khối phường

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội từ cơ sở
Ngày đăng 31/05/2018 | 15:42

Ngày 30-5, UBND phường Quán Thánh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Với sự quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hiện nay trên toàn phường đã có 6 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo hiện còn là 09 hộ.

Trước đó, với mục tiêu giảm 08 hộ nghèo trên tổng số 15 hộ, ngay từ đầu năm 2018 UBND phường đã triển khai kế hoạch, phân công cụ thể cho các đoàn thể chính trị - xã hội; các giải pháp chi tiết, cụ thể được hoạch định và tích cực triển khai trong các đoàn thể để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo. Bên cạnh đó, UBND phường đã tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia công tác giảm nghèo. Đặc biệt là Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hồ đã tích cực tham gia kế hoạch giảm nghèo của địa phương.

Tại hội nghị, hai đơn vị trên đã cùng với UBND Phường Quán Thánh ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội. Theo đó, đơn vị đã nhận hỗ trợ đỡ đầu cho 02/09 hộ nghèo của phường với mức hỗ trợ là 1.000.000đ/tháng, trong thời gian 7 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018. Các hộ nghèo được hỗ trợ đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Minh, địa chỉ 182 Quán Thánh; hộ bà Mạc Thị Thoan, địa chỉ 174 Quán Thánh.

Ban Văn hóa xã hội phường