khối phường

UB.MTTQ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến thực hiện Đề án 06-ĐA/TU
Ngày đăng 05/06/2018 | 19:04

Ngày 1/6/2018, UB MTTQ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Đảng ủy phường.

Tham dự hội nghị có  các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư và  toàn thể các thành viên UB.MTTQ phường

Các đại biểu đã nghe Dự thảo báo cáo  sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, x óm ở  xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội ” của Đảng ủy phường.

Với 11 ý kiến phát biểu đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện Đề án và kiến nghị các vấn đề về: Quy mô tổ dân phố, điều kiện tối thiểu cho tổ dân phố hoạt động (nhà văn hóa, loa đài…), bí thư chi bộ không nhất thiết kiêm tổ trưởng dân phố, phụ cấp tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố…

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng.

 Ban Văn hóa Thông tin phường