khối phường

Phúc Xá: Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc
Ngày đăng 08/06/2018 | 20:02

Ngày 05/6, Đảng ủy – HĐND, UBND phường Phúc Xá long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trưởng các Ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường; đại diện các Đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư; các ông, bà tổ trưởng 26 tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo lời dạy của Bác Hồ. Trong đó nêu rõ tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phổ biến, quán triệt học tập Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể nhân dân trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua. Theo đó, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được vận hành động bộ, thống nhất từ phường tới các địa bàn dân cư, tổ dân phố, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Đảng bộ phường Phúc Xá đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nội dung thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó đã đem lại những tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; sức mạnh đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và nhân dân ngày càng lớn mạnh, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng thể hiện rõ nét.

Trên lĩnh vực thi đua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm. Các  phong trào thi đua được phát động rộng khắp đã kêu gọi được sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường. Phong trào Người tốt, việc tốt được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần cổ vũ, động viên tinh thần lao động, học tập và sáng tạo của nhân dân trên nhiều lĩnh vực.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử (Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố HN và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố HN) tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, trường học và các địa bàn dân cư trên địa bàn phường. Đồng thời, khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị phường trong việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cũng như những kết quả to lớn mà phường Phúc Xá đã đạt được trong công tác thi đua. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền phường tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình thức sáng tạo, phù hợp gắn với nội dung thực hiện các phong trào thi đua; tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội.

                                                Phạm Thị Nết - CBVHT