khối phường

Phường Quán Thánh: Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày đăng 12/06/2018 | 17:11

Ngày 6/6, phường Quán Thánh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi được truyền đi như một lời hịch thúc giục mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền phường Quán Thánh không ngừng học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế của địa phương. Các phong trào thi đua được phát động rộng khắp đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường. Phong trào “Người tốt việc tốt” được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần cổ vũ, động viên tinh thần lao động, học tập và sáng tạo của nhân dân trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng 16 tập thể, 49 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Ban VH - TT phường