khối phường

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường (khóa IX)
Ngày đăng 14/06/2018 | 17:39

Trong 2 ngày 7- 8/6/2018, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường (khóa IX) ở 9 đơn vị bầu cử. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ – Ban chỉ huy Công an phường đã tham dự ở tất cả các điểm tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về các chỉ tiêu KTXH - ANQP  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND phường (khóa IX).Thông báo nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND phường  (khóa IX)

Trong phần kiến nghị, cử tri ở các địa bàn đã nêu những vấn đề tồn tại của hạ tầng cơ sở, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng di tích LSVH Đình Giảng Võ….

Phát biểu ý kiến với cử tri, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền phường đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2018, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường Giảng Võ đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn với tinh thần xây dựng.

 Ban Văn hóa Thông tin phường