khối phường

Đại biểu HĐND quận Ba Đình tiếp xúc cử tri phường Quán Thánh trước kỳ họp thứ 8 - HĐND quận khóa XIX
Ngày đăng 18/06/2018 | 17:01

Ngày 13/6, tại trụ sở UBND phường Quán Thánh, Tổ đại biểu HĐND quận Ba Đình đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quán Thánh trước kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XIX.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó chủ tịch UBND quận và các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền; trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội phường và hơn 70 đại biểu đại diện cho cử tri của 12 địa bàn dân cư trong phường.

Hội nghị đã nghe tổ đại biểu HĐND quận báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND quận.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND quận, đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó chủ tịch UBND quận đã tiếp thu và trả lời 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh về các về đề như: Trật tự đô thị, vệ sinh môi, quản lý đất đai, xây dựng thiết chế nhà văn hóa, phí trông giữ xe,... Đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của quận phối hợp chặt chẽ với UBND phường để giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ban VHTT phường