khối phường

Phường Quán Thánh: Tôn vinh, tặng quà 19 gia đình tiêu biểu
Ngày đăng 26/06/2018 | 18:01

Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày 25/6, UBND phường Quán Thánh tổ chức hội nghị “ Gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu năm 2018”.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các gia đình trong phường được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Mai - Nguyên giảng viên Trường Đại học Văn hóa đã nói chuyện chuyên đề về “Bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương”; phân tích ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong xã hội  hiện nay.

Nhân dịp này, UBND phường đã biểu dương khen thưởng 19 hộ gia đình tiêu biểu năm 2018.

Ban VH - TT phường