khối phường

Xây dựng thí điểm tuyến phố Văn Cao đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát năm 2018
Ngày đăng 03/10/2018 | 15:10

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Ba Đình, UBND phường Liễu Giai phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Ba Đình triển khai xây dựng thí điểm tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố Văn Cao. Đây là tuyến phố được quận lựa chọn thực hiện điểm trong năm 2018, các dịch vụ ăn uống trên tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát.

Để thực hiện có hiệu quả xây dựng thành công tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát, UBND phường đã kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP, thành lập tổ kiểm tra, giám sát, tư vấn hướng dẫn; đồng thời phối hợp cùng Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên toàn bộ tuyến phố. Qua rà soát có 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Cùng với đó, UBND phường đã tổ chức khám sức khỏe và tổ chức lớp tập huấn xác nhận kiến thức về ATTP tới chủ và nhân viên các cơ sở; tổ chức ký cam kết tới 100% cơ sở. Tiến hành kiểm tra, giám sát, tư vấn hướng dẫn 100% cơ sở, về cơ bản các cơ sở đã đáp ứng được các tiêu chí về tuyến phố ATTP và đang khắc phục những điểm tồn tại.

Hiện nay, UBND phường đang tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng thuộc quận triển khai việc lắp đặt biển báo, biển hiệu và logo tại tuyến phố và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đôn đốc tư vấn, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện các tiêu chí của tuyến phố điểm.

 Đại Dương – BTG phường Liễu Giai