khối phường

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 13 – phường Cống Vị
Ngày đăng 05/10/2018 | 17:40

Chiều nay 02-10, được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy phường, chi bộ 13 – phường Cống Vị đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hà Thị Thu Trang.

 

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lan – Đảng ủy viên, bí thư chi bộ 13 đã công bố và trao Quyết định của Quận ủy Ba Đình về việc kết nạp quần chúng Hà Thị Thu Trang vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới tỏng thời gian thử thách 12 tháng.

Sau khi nhận quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của chi bộ 13 nói riêng và của toàn Đảng bộ phường Cống Vị nói chung.

Văn hóa thông tin phường