khối phường

Phường Giảng Võ tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 06/10/2018 | 10:51

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư, các ban ngành và tổ trưởng, tổ phó 33 Tổ dân phố trong toàn phường.

Các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, phường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể là: Thuế SDĐPNN: 100,46 %  KH; Giới thiệu việc làm: 95,11%  KH; Số hộ thoát nghèo: 110,52 %  KH; Tỷ lệ bao phủ BHYT 99,67  % KH; Tỷ lệ công trình xây dựng có phép: 100 %.

Tại nội dung giao ban tổ trưởng, tổ phó dân phố, các đại biểu phản ánh những vấn đề phát sinh ở tổ, ở địa bàn dân cư. Đồng thời, đề xuất các biện pháp xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Ban Văn hóa Thông tin phường