khối phường

Phường Điện Biên khen thưởng 17 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ngày đăng 11/10/2018 | 08:50

Ngày 05-10, Ủy ban MMTQ phường Điện Biên tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động trên địa bàn. Tại hội nghị, Phường Điện Biên đã biểu dương khen thưởng 17 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả 15 năm (2003-2018) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư; sơ kết 3 năm (2015 -2018) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kết quả thực hiện Quyết định số 6525-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền) và Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội (Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân) trên địa bàn thành phố Hà Nội; sơ kết hoạt động của MTTQ trong 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, 6 ý kiến tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung: Giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Đảng ủy, HĐND, UBND và các cán bộ, đảng viên phường Điện Biên nêu cao trách nhiệm tiếp thu góp ý xây dựng của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân; làm rõ một số vấn đề và tình huống thường gặp ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền, vai trò của cơ sở tham gia thực hiện các cuộc vận động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Học Nghĩa - Chủ tịch UBMTTQ quận Ba Đình đã ghi nhận kết quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân phường trong tuyên truyền và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: kiện toàn các ban CTMT; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ (2019-2024), tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của MTTQ các cấp; triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Hướng dẫn số 60-HD/-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Công văn số 740-CV/QU của Quận ủy v/v giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Điện Biên