khối phường

Phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị chuyên đề về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng 12/10/2018 | 19:51

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ban DS - KHHGĐ và Hội LHPN phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị chuyên đề về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham dự  có các đồng chí  Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận, Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và hơn 100 cán bộ, hội viên hội phụ nữ trong toàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ Trung tâm Y tế quận trao đổi những kinh nghiệm về công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ; những vấn đề cần chú ý về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và những vấn đề liên quan đến cuộc sống của các gia đình là việc làm thường xuyên ở phường Giảng Võ. Đây là nội dung nằm trong chương trình giáo dục cộng đồng, xây dựng xã hội học tập của phường để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

                                                                                                                                     Ban Văn hóa Thông tin phường