khối phường

Phụ nữ phường Quán Thánh thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”
Ngày đăng 19/10/2018 | 17:16

Ngày 17-10, Hội LHPN phường Quán Thánh tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

 

Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” được Hội LHPN Hà Nội phát động từ tháng 2/2018. Đây là giải pháp đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội với các nội dung: Thanh lịch, văn minh trong nói năng, giao tiếp; thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình và nơi công cộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Hoàng Thúy Hải - Phó ban Công đoàn ngành Y tế thành phố truyền tải những khái niệm, nội dung của ứng xử đẹp; vai trò của ứng xử đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời phân tích và làm rõ một số tình huống ứng xử đẹp và chưa đẹp.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên phụ nữ phường nhận thức sâu sắc hơn những nguyên tắc, quy chuẩn ứng xử đẹp; giá trị, chuẩn mực nét thanh lịch trong giao tiếp ứng xử của người phụ nữ Hà Nội xưa; vai trò quan trọng của ứng xử đẹp đối với bản thân mỗi người và trong đời sống xã hội, từ đó phấn đấu đạt chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - sáng tạo, đảm đang - thanh lịch”, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

CBVHTT phường