khối phường

UB MTTQ phường Giảng Võ tổng kết 15 năm Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày đăng 22/10/2018 | 16:44

Ngày 19-10, UB MTTQ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Tổng kết công tác MTTQ phường năm 2018.

 

 

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch MTTQ quận, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư, toàn thể các thành viên UB MTTQ phường và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo MTTQ quận và Đảng ủy phường biểu dương những thành tích xuất sắc của nhân dân, cán bộ phường Giảng Võ đã đạt được trong việc tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  và khẳng định những thành tích đó đã góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường trong những năm qua. Trong đó, có thành tích đáng tự hào khi nhân dân và cán bộ phường Giảng Võ được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc năm 2016 - 2017.

Đồng thời, chỉ đạo UB MTTQ phường trong thời gian tới tập trung tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận ở các địa bàn dân cư tiến tới Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

                                                                         .

                                                                         Ban Văn hóa Thông tin phường