khối phường

HĐND phường Giảng Võ tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2018
Ngày đăng 01/11/2018 | 19:07

Ngày 26/10, Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2018 về tình hình thu ngân sách. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí đại diện HĐND quận, Chi cục Thuế quận, Ban Chấp hành Đảng bộ - HĐND – UBND – UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT các địa bàn dân cư và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của phường: Tổng thu ngân sách ước đạt 68,49%, trong đó thuế SDĐPNN 101,75%, lệ phí môn bài 96,35%, lệ phí trước bạ nhà đất 44,64%..., nêu những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong thu ngân sách.

8 ý kiến phát biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách, các khoản thu do phường đảm nhận, phân tích nguyên nhân còn nợ đọng thuế và kiến nghị nhiều biện pháp để tăng thu ngân sách. Đồng chi Chủ tịch UBND phường phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổ chức giải trình theo chuyên đề giữa hai kỳ họp HĐND là một biện pháp quan trọng để thực hiện dân chủ, nâng cao vai trò, chức năng, uy tín của HĐND trong bộ máy chính quyền. Thông qua phiên giải trình, các đại biểu đã hiểu sâu sắc hơn  ý nghĩa, tầm quan trọng của thu ngân sách và sự cần thiết phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức phối hợp có hiệu quả các ban ngành, đoàn thể để nâng cao kết quả của việc thu ngân sách ở địa phương.

Ban Văn hóa Thông tin phường