khối phường

Phường Quán Thánh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác Cải cách hành chính
Ngày đăng 13/11/2018 | 14:06

Ngày 08-11, UBND phường Quán Thánh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong gia đoạn hiện nay, thu hút gần 100 người tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Phạm Minh Hùng – Vụ Trưởng vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ truyền tải một số nội dung cơ bản về cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên. Đồng thời, thông tin kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 của quận Ba Đình, phường Quán Thánh; các quy định, điều kiện về các thủ tục hành chính được thực hiện giải quyết tại UBND phường.

Thông qua hội nghị các tổ chức, cá nhân và dân nhân trên địa bàn phường đã được trang bị những kiến thức cơ bản, những quy định mới của pháp luật về công tác Cải cách hành chính hiện nay. Từ đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

CB. VHTT phường