khối phường

Phường Cống Vị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
Ngày đăng 28/11/2018 | 18:37

Ngày 23-11, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình, Đảng ủy phường Cống Vị tham gia học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

 

Tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết có đồng chí Phạm Thị Thạch Bích – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đ/c Nguyễn Văn Hưng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các đồng chí là Đảng uỷ viên, cấp uỷ chi bộ, trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, bí thư chi bộ.

Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị quán triệt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí dự tập huấn với tinh thần, thái độ nghiêm túc. Nội dung của Nghị quyết sẽ tiếp tục được phổ biến, quán triệt, học tập tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cống Vị.

Phường Cống Vị