khối phường

HĐND Phường Kim Mã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 28/12/2018 | 13:50

Ngày 27-12, HĐND Phường Kim Mã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c Phạm Thị Hồng Hạnh, UVTV Quận ủy, PCT Thường trực HĐND quận.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 của phường, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và năm “Dân Vận chính quyền”; Xem xét và thông qua các Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách phường năm 2019; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường đối với đại biểu Nguyễn Đức Hòa vì lý do sức khỏe.

Đồng thời HĐND phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 09 đ/c được HĐND bầu, kết quả 100% các đồng chí trong diện lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm và tín nhiệm cao từ 83% trở lên được HĐND thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Thay mặt các đ/c lãnh đạo, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, UVTV Quận ủy, PCT Thường trực HĐND quận đã phát biểu ghi nhận, đánh giá, biểu dương các kết quả công tác năm 2018 của Đảng bộ, chính quyền phường. Đồng thời, chỉ ra các hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ, chính quyền phường cần khắc phục trong năm 2019.

Đồng chí Đinh Tuấn Hải, Bí thư Đảng ủy phường đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận để tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị của phường xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm 2019.

                                                          Nguyễn Thị Vượng – CT.UBND phường