khối phường

Phường Quán Thánh: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019
Ngày đăng 02/01/2019 | 17:00

Ngày 29-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB. MTTQ phường Quán Thánh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

 

Năm 2018, UBND phường Quán Thánh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành cụ thể hóa hoàn thành 08 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách cả năm đạt hơn 12 tỷ bằng 101,2% kế hoạch năm; các loại quỹ có mức thu đạt và vượt chỉ tiêu giao như “Quỹ Vì người nghèo” thu được 62 triệu đồng, “Quỹ Bảo trợ trẻ em” thu được hơn 101 triệu đồng, “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” thu được hơn 67 triệu đồng... Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị và phòng chống thiên tai được chú trọng. 

Trong năm đã tiến hành kiểm tra 31 hộ xây dựng trên địa bàn, tuyên truyền ký cam kết với hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị; vận động nhân dân tự giác tháo dỡ 13 mái che mái vẩy, mái tôn sai quy định, tạm giữ 120 biển hiệu sai quy định, 15 ô dù, bạt, xử phạt 343 trường hợp vi phạm với số tiền 128.950.000 đồng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời đến các đối tượng, trong năm phường đã giúp đỡ 15 hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, đạt 187,5% kế hoạch năm, trên địa bàn không còn hộ nghèo. Công tác giáo dục được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, trong năm lực lượng công an phường đã tham gia giải quyết 810 lượt đoàn khiếu kiện với 11.249 lượt người (tăng 415 đoàn và 2.855 lượt người so với năm 2017).

Năm 2019, Phường Quán Thánh tiếp tục thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 11 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 84,21%; giao quân đạt 100% quân số; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%....

Tại Hội nghị, UBND phường đã trao giấy khen cho 16 tập thể, 21 hộ gia đình và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao giấy khen cho 03 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn bảo vệ ANTQ của phường năm 2018.

CB VHTT phường