khối phường

Đảng ủy Phường Thành Công tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Ngày đăng 07/01/2019 | 09:46

Ngày 04-01, Đảng ủy phường Thành Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Phú Quốc- UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Tổ trưởng tổ cấp ủy; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Quận ủy Ba Đình.

Năm 2018, năm Thành phố xác định “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị ”, phương châm công tác của Quận “ Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả ”, mặc dù khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thành Công đã khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy phường đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai với nhiều đổi mới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Quận và Thành phố, Đảng ủy triển khai 05 chuyên đề giai đoạn 2016-2020; tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Quận ủy, qua đó, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chuyên đề, kế hoạch để thực hiện, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy để chỉ đạo các chi bộ, hệ thống chính trị vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng  năm 2018.

Đảng ủy Phường cũng chú trọng công tác kiểm tra giám sát gắn với các chuyên đề nhằm kịp thời kiểm tra, hướng dẫn khi đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, tuyên giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền phường, năm 2018, kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Chất lượng Giáo dục - Đào tạo được nâng cao. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm đạt hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch, bệnh được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền GPMB dự án  đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu –Voi Phục; di dời các hộ dân đơn nguyên 1,2 nhà nguy hiểm G6A luôn được quan tâm. Các dự án đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường được chú trọng; tiếp tục duy trì thực hiện giữ vững tuyến phố Láng Hạ là tuyến phố điểm về văn minh - đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy đã ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thành Công đạt được  trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019, là năm nước rút thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015-2020 và là năm Thành phố tiếp tục xác định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền phường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ; trong đó cần quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp nhất là công tác GPMB dự án đường vành đai 1 và việc di dời các hộ dân đơn nguyên 1,2 nhà G6A nguy hiểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Quận ủy lưu ý: Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2019, Đảng ủy phường cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ nhân dân vui đón Tết Nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, chú trọng, quan tâm chăm lo các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ; kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Đảng  uỷ phường đã khen thưởng 05 chi bộ và07 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 179 cá nhân, 05 cán bộ chủ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ngoài ra, Đảng ủy phường cũng khen thưởng 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2018. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Phường Thành Công